bidedağlıkbölgelerdesıkçarastlanırım
yok birşey...