otarafa: dp partiye oy verin butarafa: Radar Live Kombine Bileti.
AÇIK ÇAĞRI

cevap ver  jumbo   29/06/07

AÇIK ÇAĞRI
2007-2008′de ctrl_alt_del işitsel sanat festivali, NOMAD tarafından 
İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM ile işbirliği çerçevesinde, garajistanbul, 
İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM, santralistanbul/Bilgi Üniversitesi ve 
Babylon’da gerçekleştirilecek. ctrl_alt_del 2007-2008 Açılış Konseri, 
Performanslar Dizisi (canlı), Atölye Çalışmaları, Paneller, Açık Çağrı, Alan 
Çalışmaları/Atölyeler, Sergi, Radyo Programları, Basılı ve CD Yayınlarını 
kapsamaktadır. Festivalin kavramsal teması 'doğada yön bulma sporu'na 
da referansla "uzaktan yön bulma"dır. Türkiye’deki işitsel sanata adanmış 
tek festival olan ctrl_alt_del, 2003 ve 2005 yıllarında yoğun bir ulusal ve 
uluslararası ilgi görmüştür. Eylül 2007-Nisan 2008 arasında yer alacak 
üçüncüsü için, ilginç, provokatif, deneysel ve gelişkin işler aranmaktadır. 
Gelen yapıtlardan 5 adedi Jüri tarafından seçilerek, ctrl_alt_del sırasında 
sunulacaktır.

JÜRİ

Georg Dietzler
Paul Devens
Murat Ertel
Eran Sachs
Hassan Khan
Scanner
Istanbul Teknik Üniversitesi - MİAM (Pieter Snapper and Can Karadoğan)
NOMAD (Emre Erkal, Erhan Muratoğlu, Başak Şenova)

TEMA

“Uzaktan orienteering” en basit tanımıyla karmaşık bir coğrafyada, kendi 
içeriğimizi kendi inisiyatifimiz üzerinden üretebilmeyi anlatır. Örneğin kentin 
yeniden radikal programlanmasını hedefleyen çalışmalar için de “uzaktan 
orienteering” ctrl_alt_del başvurularının yönlendiği temel süreç olabilir.

Entellektüel bir tartışma ve anlayış zemini oluşabilmesi için sunulan 
yapıtların aşağıdaki konularla uyumlu olması aranmaktadır:

1. yön bulmak için ses ya da yönelim olarak ses
2. uzaktan sesler ya da mekansal bağlamda ses
3. kültürel tahribat ve ses

İSTENENLER
1. 4 dakikayı geçmeyecek BİR adet parça, Audio CD formatındaki iki CD 
(orijinal + yedek kopya) ile teslim edilecektir.
2. Katılımcının ve işlerinin adı bu CD üzerine kalıcı bir kalem ile yazılmış 
olmalıdır.
3. Bir A4 üzerinde katılımcının adı, işlerinin adı, adresi, e-posta ve telefon 
numaraları zarfa eklenmelidir.
4. Tamamen katılımcının isteğine bağlı olarak, 1 sayfayı geçmemek koşulu 
ile bir açıklama, anlatım ya da izlenim metni sunulabilir. Bu metinler 
değerlendirme sırasında kullanılmayacak, ancak daha sonraki aşamalarda 
kullanılabilecektir.

Başvuruların 20 Temmuz 2007 tarihine kadar
Başak Şenova, PK 16 Suadiye 34741 İstanbul, Türkiye
adresine ulaştırılmış olması gerekmektedir.

İLAN
Seçilen parçalar ve isimler Ağustos ayının sonlarında
http://www.nomad-tv.net/ internet adresinde ilan edilecektir. Tüm CDler 
NOMAD arşivinde kalacaktır.


click here for the previous edition of ctrl_alt_del
ayrıntılarıyla daha önce gerçekleşen ctrl_alt_del projeleri


OPEN CALL
In 2007-2008, ctrl_alt_del will be realized by NOMAD in cooperation with 
Istanbul Technical University – MIAM. Venues will be garajistanbul, Istanbul 
Technical University – MIAM, santralistanbul/Bilgi University, and Babylon. 
ctrl_alt_del will include Opening Concert, Performance Series (live), 
Workshops, Panels, Presentations, Open Call, Field Studies/Workshops, 
Exhibition, Radio Programmes, Publication and CD release. The theme of 
ctrl_alt_del, in 2007 and 2008, will be “remote orienteering”. As the first 
dedicated sound art festival in Turkey, ctrl_alt_del enjoyed a great deal of 
international publicity in 2003 and 2005. For the third ctrl_alt_del will start 
in September 2007 and will continue till the end of April 2008. We are now 
looking for interesting, provocative, subversive, experimental and 
sophisticated works. 5 pieces will be selected by the jury and will be 
presented during ctrl_alt_del.

JURY

Georg Dietzler
Paul Devens
Murat Ertel
Eran Sachs
Hassan Khan
Scanner
Istanbul Technical University - MIAM (Pieter Snapper and Can Karadogan)
NOMAD (Emre Erkal, Erhan Muratoglu, Basak Senova)

THEME
The practice of “remote orienteering” suggests generating content and 
schematics in our conduct. Equally applicable for radical means of urban 
subversion, “remote orienteering” is the key process which the entries of 
ctrl-alt-del should be directed.

The pieces are asked to be compliant with the following subjects in order 
to create an intellectual climate of comprehension and discussion:

1. sounds for orientation, or sound as orientation.
2. distant sounds or sound in spatial contexts
3. sound and cultural subversion

SUBMISSION MATERIALS
1. Two audio CD’s (original and a copy) of only ONE piece is the format of 
the submission. Piece will not be more than 4 minutes long. Projects which 
rely on specific visual documentation can be submitted on a DVD, but in any 
case clip should not be longer than 4 minutes.
2. The name of the participant and the name of the piece(s) should be 
written on this CD with a permanent marker.
3. An A4 size page with name, address, e-mail and telephone number of 
the participant, and the names of the piece will be submitted.
4. An optional, separate A4 size page with a description, clarification or 
reflection could be submitted depending completely on the desire of the 
participant. These optional documents will not be used for evaluation, but 
they could be used in later stages.

The works should be at the below mailing address before the 20th of July, 
2007:
Basak Senova PK 16 Suadiye 34741 Istanbul, Turkey

ANNOUNCEMENT

Selected works and their owners will be announced in late August 2007 on 
the NOMAD website:
http://www.nomad-tv.net/ 


cevap ver  alper   29/06/07
işitsel iş dedikleri audio cd de istemelerini geçen sene anlamamıştım
bu sen de anlamıyorum 

enstalasyon yapacaksan bunu nasıl audio cd de sunacaksın
cevap ver  jumbo   30/06/07
işitsel işini sunacaksın cd de, 1 sayfalık yazında da enstalasyonundan 
bahsedeceksin. kolay dimi :)
cevap ver  alper   04/07/07
interaktif oldugunu da
varsayalım  bunu audio-cd'ye indirgemek
anlamlı mı?
cevap ver  jumbo   05/07/07
bu sonuçta bi ses projesi / video,video enstalasyon vesaire değil. kaydın 
tutulması baabından başvuruları AudioCD ile kabul edip, bahsettiğin gibi 
interaktif, progresif hernasıl olursa olsun sunum detaylarını yada cd ile 
veremeyeceğin prensipleri proje metniyle kabul etmek durumundalar 
ki..anlamlı gelsin gelmesin bu tip işlerin sunumları irili ufaklı her türlü sergide, 
bienallerde şurda burda böyle cici
cevap ver  kazımkanat   05/07/07
lynch'in 5 unsuru ile 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_A._Lynch  


PATHS: the streets, sidewalks, trails, and other channels in which people 
travel;
 
EDGES: perceived boundaries such as walls, buildings, and shorelines; 

DİSTRİCTS: relatively large sections of the city distinguished by some 
identity or character; 

NODE: focal points, intersections or loci; and 

LANDMARKS, readily identifiable objects which serve as reference points 

su iki hikayeyi birleştiren kazanır

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Urbanism
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Pedestrianism

aklıma bir sürü ses geliyor 
ama wayfinding ile sound-ability nasıl sağlanır
zormuş valla 
cevap ver  alper   05/07/07
Projects whichrely on
specific visual
documentation can be
submitted on a DVD, but
in any
case clip should not be
longer than 4 minutes.

bu kısmı turkcesine
koymamıslar :)
turkiyeden boyle bisiy
yapacak adam cıkmaz diye
mi acaba


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: dp partiye oy verin butarafa: Radar Live Kombine Bileti.

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları