chaylaq@İstanbul
::::::
ne zamandır üye:15/02/03

nası bi tip?
neler sever?
neler yapar-nerelerde bulunur?