gazoz@Ankara
:::delidiyar:::
ne zamandır üye:04/02/06

nası bi tip?
sana atlı sepetler...gökten düşmüş yumurtallı aklar...
neler sever?
tasa atarım..tasarım salarım...dalarım... animation..stopmotion..oşınmoşın..sahne...ah ne...anne...
neler yapar-nerelerde bulunur?
istanbul da bir alemi keşif midir kii ben neylemişim...eylemişim....mekteyim..... bir de üzerine an ve an kara ankara..