otarafa: en çok ankaralı dövüyor butarafa: İETT'DEN 24.00 İLE 05.00 SAATLERİ ARASINDA OTOBÜS SEFERLERİ
Kürşad Hareketi

cevap ver  alper   16/08/06

“Genç Türk Subayları” Olarak Nelerden Rahatsızız?
Kasıtlı olarak ‘Türk Kimliğimiz’i ve ‘Laikliğimiz’i sorgulama zemini oluşturarak, 
bölücü ve dinci hareketlere prim ve fırsat veren, sağduyudan yoksun, 
basiretsiz, bölücü ve irticai referanslı siyaset anlayışlarından rahatsızız..

Türk Ordusunun başına gelmeyi gözüne kestiren ‘dul kadının tohumu’nun, 
dikta hevesi için İsrail lobilerinde Büyük Ortadoğu Projesinin 
gerçekleştirilmesine göz yumacağına dair teminat vermesinden ve icazet 
yuları takmaları için boynunu emperyalistlere uzatmasından rahatsızız..

Büyük Ortadoğu Projesini gerçekleştirmek için bileğimizi kesmeye çalışan 
İhanet Örgütü tarafından, bir yandan Ordumuzun en nitelikli asli birimleri 
pasifleştirilirken, diğer yandan bu birim personelinin illegal faaliyetlerde 
kullanılmasından rahatsızız..

Güneydoğu’da uygulanan hatalı stratejilerle üst üste Şehit verilmesinden 
ve Şehit cenazelerimizin, azınlık cuntacıları tarafından psikolojik 
harekatlarda propaganda malzemesi olarak kullanılmasından rahatsızız..

Asil Türk kanı taşıyan liyakatli Komutanlarımız bilinçli ve sistemli olarak 
yıpratılırken, Türklüğün güvencesi olan Ordumuzu felç etme misyonunu 
üstlenmiş bir ‘gizli yahudi’nin, başımıza geçerek ‘Komutanlık Kılıcı’nı 
kuşanmak istemesinden rahatsızız..

Kısa, Ancak Çok Önemli Bir Not :
2006-05-28 Misyonumuz

Kürşad Harekâtı’nın temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
belirlediği demokratik hukuk düzenini değiştirmek isteyen ‘cuntacı azınlık 
ihanet örgütü’ nün illegal faaliyetlerine engel olmak için, öncelikle Aziz Türk 
Milleti ile Devletimizin kurumlarını ve yetkililerini bilgilendirmektir.

Harekâtımız’ın son aşamada devreye sokulması planlanan operasyonel 
kısmı ise, sadece ve sadece, vatana ‘ihanet örgütü’nün liderleri ve 
militanlarının usulüne uygun olarak tutuklanarak ‘Yüce Türk Yargısı’ na 
teslim edilmesinden ibarettir. Harekât Başkanlığı olarak, illegal kabul 
edilebilecek hiçbir müdahale yöntemine ve şiddete asla 
başvurulmayacağını, başta Ülküdaşlarımız olmak üzere tüm kamuoyuna 
ısrarla ve önemle bildiririz.

http://www.kursadhareketi.com/boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: en çok ankaralı dövüyor butarafa: İETT'DEN 24.00 İLE 05.00 SAATLERİ ARASINDA OTOBÜS SEFERLERİ

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları