otarafa: Art Guerrilla  butarafa: VOCONUT MYSPACE
İzinsiz gösteri

cevap ver  kazımkanat   21/08/06

2911 ottü

http://www.izinsizgosteri.net/asalsayi101/index.html

Eminim ki bir çoğunuz, lokantada içtikleri çorba sonrasında hesabı karıştıran 
üç kişinin macerasını duymuşsunuzdur. Üç arkadaş lokantaya girerler 
vegarsondan çorba isterler. Çorbalarını içtikten sonra sıra hesap ödemeye 
gelir. Hesabı ödemek için herkes onar lira verir. Garson para üstü olarak 
beş lira getirir. İki lirasını garsona bahşiş olarak bırakan üçlü, birer liralarını 
ceplerine atarlar. Sonra yaptıkları hesapta ise, çorbalara dokuzar lira ve 
garsona iki lira verdiklerini, bu paranın toplamının 29 lira olduğunu görürler. 
Peki o zaman bir lira nerededir?


Keywords:2911 ottü
Kategori: sayfa
cevap ver  kazımkanat   21/08/06
benzer bir hikayenin değişik anlatımı da söyle

Bir babanın vasiyetine göre; öldükten sonra mirasının yarısı en büyük 
oğluna, üçte biri ortanca dokuzda biri de en küçük oğluna verilecektir.Ancak 
babanın mirası 17 deveden oluşmaktadır. Çocuklar develeri parçalamadan 
nasıl paylaşacaklarını tartışırken bir rastlantıyla yanlarına Nasreddin Hoca 
gelir ve kendi devesinin de onlarınki ile birlikte sayılmasını önerir.

Bu şekilde develerin sayısı 18'e yükselir. Nasreddin hoca en büyük çocuğa 
develerin yarısını yani dokuz deveyi, ortancaya üçte birini yani altı deveyi 
en küçük cocuğa da dokuz da bir olan iki deveyi verir.

Bunun üzerine:

Toplam on yedi etti, geriye kalan bi tane de zaten benim devemdi der ve 
devesinin üstüne atlayarak yoluna devam eder

Demek ki garson nasrettin hocadır.


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Art Guerrilla  butarafa: VOCONUT MYSPACE

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları