otarafa: Brazzaville  butarafa: family guy 504 intro
hayalet tren

cevap ver  braininpain   24/01/07

hayalet tren ankara rock music group grup hede

hayaleTTren merakla beklenen 
"Yaln?z" isimli albümünün 
çal??malar?n? bitirdi.


Akkiraz Müzik'in prodüktörlü?ünü üstlendi?i ?Yaln?z? adl? albüm müzik 
marketlerdeki yerini ald?? 
Tüm ?ark?lar?n söz ve müziklerinin grup elemanlar?na ait oldu?u albümle 
HayaleTTren 
rock müzi?e yeni bir nefes ve farkl? de?erler katmay? hedefliyor.


YALNIZ albümüyle birbirinden farkl? 12 parças?yla dinleyicilerin kar??s?na 
geçmeye haz?r olan hayaleTTren
konser çal??malar?n? da ihmal etmiyor ve en k?sa zamanda hayranlar?n?n 
kar??s?na 
mükemmel konserlerle dönmek üzere yola devam ediyor!


hayaleTTren, 2000 y?l?nda Onur Mutlu ve Öyküm Öztürk taraf?ndan kuruldu. 
Onur ve Öyküm bestelerini biraraya getirmeye ba?lad??

2006 yaz?nda Selim Gürcan ve Umut Öner?in gruba kat?lmas?yla 
çal??malar?na h?z verdiler. 
Y?l boyunca birçok konsere, radyo ve televizyon program?na kat?ld?lar. 
Ba?ar?l? performanslar? ve rock, alternative tarz?ndaki besteleriyle k?sa 
sürede büyük bir be?eni toplad?lar.

GRUP KÜNYE

Öyküm Öztürk: vokal-elektro gitar

Onur Mutlu: elektro gitar-geri vokal

Selim Gürcan: bass gitar-geri vokal

Umut Öner: davul

Bas?n Dan??man? ve Menajerlik :

Fatma Arsan - (0532) 771 71 63

Albümle ?lgili Daha Fazla Bilgi ve Görsel Malzeme ?çin 
http://www.hayalettren.com


cevap ver  ALFoNZo   28/01/07
Güzel gruptur Hayalet tren severim:p iiyi yerlere gelmeleri umuduyla 
başarılar...


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Brazzaville  butarafa: family guy 504 intro

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları