otarafa: Wesley Willis butarafa: alkıbol
Papa Arafı kaldırıyor

cevap ver  kazımkanat   04/05/07

divine comedy kapı dante butun umutlarını geride bırak

Papa yeni bir karar vermiş 
artık vaftiz edilmemiş bebeklerin 
arafta beklemelerine gerek yokmuş
doğrudan cennete gidebileceklermiş


April 24, 2007 - In the world of Vatican reversals, it’s a big one. According 
to a 41-page report released last week by the Roman Catholic Church’s 
International Theological Commission, limbo—a celestial middle ground 
between Heaven and Hell—is no longer necessary. That means that babies 
who die unbaptized are now free to go to heaven rather than being 
consigned to limbo, where for the last 800 years they’ve been forced to 
await the End of Days, unable to share in the beatific vision of God and 
Jesus Christ with their Roman Catholic brethren.

http://www.msnbc.msn.com/id/18296718/site/newsweek/boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Wesley Willis butarafa: alkıbol

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları