otarafa: Soft Cell Videos butarafa: rüyalarda buluşuruz
Sansür

cevap ver  kazımkanat   27/05/07

Alp Zeki Heper’in Solgun Gece’nin Aşk Hikayeleri Filminin Danıştay tarafından
 
yasaklanma gerekçesi

… sayılı Danıştay 12. Dairesi kararı

Dava konusu film bütünü itibarıyla umumi ahlak ve adaba aile müessesinin 
kutsiyetine aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandığı anlaşılmaktadır. 
Filmin bu sebeple yasaklanmasının yerinde oluğp olmadığının tespiti için 
Naip üye nezaretinde yapılan incelemelerde bilirkişi Vedat Tanır’ın 10 Şubat 
67 tarihli raporunda ( cinsel sorunların sinematografik yoldan ele alınmaya 
çalışıldığı filmin gösterilmesinde sakıncalı cihet görülmediği) bildirilmişse de 
filmin ayrıca heyet halinde görülmesi uygun görülmüştür.

Sahneden görülen eser değişik yaş ve seviyede hitap etmesi  vesilesiyle 
bunlarda hususiyetle hukuka ve genel ahlak kuralları çerçevesi içinde 
ahlaka uyarlık aranması tabidir.

Tezi olmayan ve aksiyonlarda ahenk görülmeyen bahse konu filmde insan 
hayatı adeta şuur ve şuur altı ile sadece cinsi arzular üzerinde kurulmak 
istenmekte; gizli kalması gerekli arzu ve hareketler parklarda umuma açık 
yerlerde hatta trafiğin en yoğun olduğu cadde ortalarında cereyan ederken 
görülmektedir. 

Marazi tiplerin sahneye aktarılan ıstıraplı ruh hali, ar ve haya hislerini 
rencide etmektedir. 

Konunun iddia edildiği gibi rüyada birtakım kompleksleri ifadeye çalışmış 
olması filmin tüm halinde seyredenler üzerinde bıraktığı izlerle ahlak ve 
adaba aykırı olduğunu kabule mani değildir. Tezi olmayan ve aksiyonlarda ahenk görülmeyen filmin yönetmeni de
Costa Gavras’ın sıra arkadaşı IDHEC’i birincilikle bitirmiş bir yönetmen

Yaşayabilseydi bizim de bir pasolinimiz olurdu herhalde Kategori: pis işler.


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Soft Cell Videos butarafa: rüyalarda buluşuruz

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları