otarafa: Will Murai butarafa: This Week_20-21 July 2007@dirty
Kaide niye İsrail'i vurmuyor?

cevap ver  alper   18/07/07

israil elkaide

Kaide'nin savaştığını savunduğu İsrail'de tek bir terör eylemi 
düzenlememesi ve İsraillilerin hedef alınmayacaklarından emin olması 
şüphe nedeni.

Dünyadaki terör eylemlerinin çoğunu üstlenen Kaide, medya söylemlerinde 
İsrail'le savaştığını ifade ediyor. Gerçekten öyleyse, o zaman örgüt neden 
şu ana kadar İsrail'e karşı tek bir terör eylemi düzenlemedi? Bu soru tuhaf 
görünebilir ancak mantıklı. Zira Kaide, Arap ve İslam ülkelerinde bugüne 
dek düzenlediği terör eylemlerini, bu rejimlerin İsrail'le ilişkilerini ve İbrani 
devletiyle barış yolunda ilerlemeyi kabul etmelerini gerekçe 
göstererek 'meşrulaştırıyor'. Bu durumda Kaide neden kestirmeden gidip 
İsrail'i doğrudan vurmuyor?
Bu soruyu yöneltenlerden bazıları, Kaide'nin terör eylemlerinde İsrail'in 
parmağı olduğuna dair kanıt oluşturmaya çalışıyor; fakat hiç kimse bu 
iddiaya kesin kanıt sunamaz. Dolayısıyla bu tür iddialar İsrail'in doğrudan 
suçlanmasına yol açamayacak kuşkulardan ibaret kalıyor.

Filistin Kaide için 'fırsat'
Gerçekten de, önde gelen İsrail gazetelerinin içeriğini, araştırmalarını ve 
yayımladıkları makaleleleri inceleyenler, iktidar çevreleriyle bağlantılı İsrail 
kaynaklarının, 'ülkelerinin Kaide'nin hedef halkası içinde bulunmadığını 
güvenle' ifade ettiğini açıkça görür. Bu durum, İsraillilerin Kaide'nin 
kendilerini hedef almayacağına bu kadar güvenmelerinin kaynağı hakkında 
birçok soru işareti oluşturuyor.
Bu kaynaklar, İsrail'de terörist eylem düzenlenmemesine gerekçe olarak da 
Kaide'nin aslında Hıristiyan âlemini hedef almasını gösteriyor. Bu 'gerekçe', 
sadece kuşkuları İsrail'den uzaklaştırmayı değil, aynı zamanda İsrail'le 
güçlü bağlara sahip olan Batılı medya organlarının ortaya attığı yalanlar 
ışığında İslam âlemiyle Hıristiyan âlemi arasında çatışma çıkarmayı da 
hedefliyor; zira, Batı medyası Kaide'yi Arap ve İslam âlemiyle eşdeğer 
görüyor.
Diğer yandan, şüphe götürmeyen bir gerçek var: Filistinlilerin İsrail'in 
uyguladığı şiddet ve saldırgan politikalar nedeniyle yaşadığı zulüm Kaide 
açısından, aşırılık yanlılığına kayan yeni nesilleri silahlandırma fırsatı ve 
dolayısıyla özgür bir çalışma ortamı yaratıyor.

İsrail Kaide'yi zaten kullanıyor
Buna karşın Kaide'nin dünya çapında gerçekleştirdiği terörist eylemler 
İsrail'e büyük hizmetler de sunuyor. Zira, İsrail bu eylemler dolayısıyla bir 
yandan direnişi terörle bağlantılı kılabiliyor, diğer yandan da kendisinin 
teröre karşı savunma hakkını kullandığını iddia ederek her türlü saldırıyı 
düzenleyip Filistinlilere karşı aşırı güç kullanabiliyor.
Açıkça ifade edersek, terörle mücadele üzerine düzenlenecek bir 
uluslararası konferansı iptal edenler, bütün bu soruların hiçbirinden muaf 
tutulamaz. İsrail hakkında gizlice ve açıkça dile getirilen kuşkulara şu ana 
kadar kesin kanıtlar bulunamadı. Fakat yarın çifte standart uygulanmasına 
izin vermeyecek türden yeni uluslararası dengeler kurulduğunda, bu 
kuşkular 'terör' diye adlandırılan bu iğrenç olguya da nokta koyacak. 


(Mısır gazetesi Ehram, 16 Temmuz 2007)


Keywords:israil elkaide
Kategori: diger


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Will Murai butarafa: This Week_20-21 July 2007@dirty

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları