otarafa: Disko Bingo butarafa: Beatles Gecesi@Dunia
FLY PAN AM @ VOX

cevap ver  fishilse   11/11/04

FLY PAN AM 

VOX
20 Kasým Cumartesi
23.00
 
VOX modern rock müziðinin sevilen topluluklarýný aðýrlamaya devam 
ediyor.  Son zamanlarýn kült topluluðu God Speed You Black Emperor'un 
gitaristi olarak tanýnan Robert Tellier Craig'in grubu Fly Pan Am 20 
Kasým'da VOX sahnesinde. Baþta GSYBE olmak üzere Tortoise, Mogwai, 
Sigur Ros, Explosions In The Sky gibi gruplarýn müziðinden 
hoþlanýyorsanýz  20 Kasým Cumartesi akþamý VOX'ta olun.

VOX
Acara Sokak, No: 2, Galatasaray -Beyoðlu
Tel: 0 212 244 0 442
 
yakýnda vox'ta
lydia lunch / 27 kasým cumartesi
funkstörung / 4 aralýk cumartesi


Kategori: ♬ müzik ♬
cevap ver  iremçağıl   11/11/04
fünkşütürüng 
kıskandım..


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Disko Bingo butarafa: Beatles Gecesi@Dunia

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları