otarafa: Brijit butarafa: kohlberg
Atatürk'ün amerikaya konuşması 1925

cevap ver  alper   30/10/07KONUŞMA METNİ:

Muhterem Amerikalılar,

Türk milletiyle Amerikan milletleri ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum 
muhabbet ve samimiyetin tabii menşei hakkında birkaç söz söylemek 
isterim.

Türk milleti zaten demokrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni 
beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa, bunun 
sebeplerini muhterem sefirimiz Osmanlı İmparatorluğu’nun son devirlerini 
işaret ederek çok güzel ifade ettiler. Diğer taraftan Amerikan Milletinin 
kendini hissettiği dakikada istinad ettiği (….) demokrasidir

Amerikalılar bu mevhibe ile mümtaz bir millet olarak beşeriyet dünyasında 
arzı mevcudiyet eyledi. Büyük bir millet birliği kurdu. İşte bu noktadandır ki 
Türk milleti Amerika milleti hakkında derin ve kuvvetli bir muhabbet 
hisseder. Ümit ederim ki bu müşahede iki millet arasındaki mevcut olan 
muhabbeti kökleştirecektir. Yalnız bu kadarla kalmayacak, belki tüm 
beşeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan mazi 
hurafelerini silmeye, dünyayı sulh ve huzur altına sokmaya medar olacaktır.

Muhterem Amerikalılar,

Temsil etmekle mubayi olduğum Türk milletinin, Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 
insani gayesi işte bundan ibarettir. Bu yüksek gayede zaten çok yükselmiş 
bulunan Amerika milletinin, Türk milleti ile beraber olduğundan şüphem 
yoktur.”

İNGİLİZCE KONUŞMA METNİ:
Çeviren : Işık Biren

For those who have asked this the Translation of the Speech

I would like to mentıon a few words about the natural origin of the 
undeniable sincere relationship between the people of Turkey and those of 
the United States of America.

The Turks are already a Democratic Nation . İf this true fact has not been 
understood by today’s civilised world I must direct attention to the 
remarkable comments made by our ambassador regarding the last days of 
the Ottoman empire. On the other hand the American people have always 
relied and depended on democrasy to identify them as a nation since their 
inception . İt has been through this blessing that they have been placed 
amongst today’s civilised world as a new nation (country).
This has given them acceptance as a new nation . Thus the Turkish people 
feel a strong sentiment of love and understanding towards the American 
people . I do hope that the observation of this fact will encourage further 
dialog and warm relations between the two nations; but this will not be all!

I am sure that this will also allow the rest of the civilised world to have 
more good will towards one another and ERASE all past negative FABLES 
and experiences;thus leading the world towards a more peaceful and 
lawful existence.
Dear Americans as a proud representative of the Turkish nation I give you 
this as a goal and sole purpose of the new Turkish people. I have no doubt 
that the American nation who has already reached this ultimate goal shall 
understand and join the new Turkish nation.


Keywords:atatürk amerika usa 1925
Kategori: video
cevap ver  bela   31/10/07
Muhterem Amerikali'lara
karsi savas cigliklari
atanlar Ata'nin izinden
gitmiyorlar o halde.


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Brijit butarafa: kohlberg

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları