otarafa: Svankmajer - Food butarafa: The Revolters ŞEHİRROCK dergisi röportajı
webde zengin içerik kampanyası, reclaim the web


express postexpress roll calıntı bant birikim ih reclaim the web

express post-express
roll calıntı bant
birikim(kısmen) ih
yeni yol vb vb
dergiler eski
sayılarını neden ağa
atmazlar acaba?
express'in eski bir
sayısı geçti de
elime, 1994'de
herşey cok daha
rahat
konuşuluyormuş...
biz büyüklerden
hayır yok, iflah
olmayız artık, ama
çocuklar
televizyona değil de
önce güzel bir
içeriğe
baksalar olmaz mı? 

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=238040


http://www.radikal.com.tr/index.php?tarih=04/02/2006
cilalı taş devri
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=238788
Vakit gazetesinin hedef
gösterdiği 'Allah
Korkusu' adlı sergiyi
'korumaya gelen'
polisler, üç afişte
'sakınca' buldu, terörle
mücadele ekipleri gelip
inceleme yaptı

http://www.leftcurve.org/LC30WebPages/Pasolini's%20Last%20Interview.html
This interview took place
on Saturday, November 1,
1975, between four and
six in the evening, a few
hours before Pasolini¹s
assassination. I want to
emphasize that the title
as it appears was his,
and not of my own making.
As a matter of fact, at
the end of the
conversation, which, as
in the past found us on
opposite sides of certain
points, I asked him if he
wanted to give me a title
for the interview. He
thought about it a while,
said it was not
important, changed topic,
and then something
brought us back to the
subject that had emerged
time and again in the
answers that follow.
"Here is the seed, the
sense of everything--he
said--. You don¹t even
know who, right at this
moment, might be thinking
of killing you. Use this
as a title, if you like:
'Because, we are all in
danger'"

http://kirpi.fisek.com.tr/index.php?metinno=sinema/20041219215428.txt
Pasolini ile
öldürülmesinden
birkaç saat önce 8
Kasım 1975 günü
yapılan bir
röportaj, Röportajın
başlığının kendisi
tarafından
saptandığını
belirtmek isterim.
Görüşmenin sonunda,
geçmişte de olduğu
gibi, ayrıldığımız
görüş noktaları
belirdi ve ben ona
röportaja bir isim
verip vermek
istemediğini sordum.
Biraz düşündü ve
önemli olmadığını
söyledi; konuyu
değiştirdi. Daha
sonra birşeyler bizi
yine bu ana konuya
getirdi. 'işte
herşeyin anlamı'
dedi . 'Sen, şimdi
seni kimin öldürmeyi
planladığını bile
bilmiyorsun. Bu adı
ver istersen : Çünkü
, hepimiz
tehlikedeyiz! 
http://canavarlar.com/amavarlar/sorudetay.asp?name=20595&title=allah%A0korkusu


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Svankmajer - Food butarafa: The Revolters ŞEHİRROCK dergisi röportajı

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları