otarafa: Rock Band Logos butarafa: ivor cutler
Güney'in 77 filmi kayıp

cevap ver  alper   26/12/07

kültürbakanlığı yılmazgüney 12eylül film sinema

Kültür Bakanlığı, 'Çirkin Kral' lakaplı Yılmaz Güney'in 12 Eylül döneminde el 
konulan 105 filminden 77'si hakkında bilgi sahibi değil. 28 film koşullar 
nedeniyle yıpranmış


ANKARA - 12 Eylül döneminde yasaklanarak el konulan 105 Yılmaz Güney 
filminden sadece 28'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. 77 filmin 
akıbeti belli değil. 28 film de saklama koşulları nedeniyle yıpranmış durumda.
DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin 
görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Bakan Ertuğrul 
Günay'a "Yılmaz Güney'e ait yasaklanan 105 adet filmin akıbeti ne oldu" 
sorusunu yöneltti. Günay, Kaplan'a yazılı olarak yanıt verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gönderilen yanıtta, "Mülga 3257 sayılı 
Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce film 
senoryoları ve filmlerin denetlenmesi görevi 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyetleri Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı'nca 
yapılmaktaydı. Yürürlükten kaldırılan 3257 sayılı kanunla bu görev 
bakanlığımıza verilmiş ve kanunun geçici 4. maddesiyle de denetlenmek 
üzere İçişleri Bakanlığı'na intikal ettirilen ve bu bakanlığı arşivlerinde 
bulundurulan filmlerin denetim kopyalarının devri istenmiştir. Halen 
arşivimizde bulunan Yılmaz Güney'e ait filmler denetlenmek üzere İçişleri 
Bakanlığı'na film yapımcıları tarafından verilmiş film gösterim kopyalarıdır" 
denildi.

Yazıda ayrıca denetim organına denetlenmek üzere filmlerin, sinemalarda 
gösterilebilecek birer kopyaları verildiği için filmlerin hiçbirinin negatiflerinin 
Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerinde bulunmadığı belirtildi. Açıklamaya 
göre İçişleri Bakanlığı'ndan devredilen film kopyaları da depolama ve 
saklama şartlarının yetersizliğinden dolayı yıprandı.

Fatoş Güney'e iletti
Kaplan'ın gelen yanıtı, Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney ile paylaştı. İçişleri 
Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivine aktarılan Yılmaz Güney 
filmleri şunlar: Arkadaş, Aslanların Dönüşü, Acı, Bana Kurşun İşlemez, Bin 
Defa Ölürüm, Çifte Yürekli, Canlı Hedef, Baba, Çirkin ve Cesur, Çirkin Kral, 
Düzen, Eşkıya Celladı, Eşrefpaşalı, Endişe, Hudutların Kanunu, İzin, 
Korkusuzlar, Kozanoğlu, Kızılırmak ve Karakoyun, Kovboy Ali, Piyade 
Osman, Silah ve Kanun, Sürü, Şeytan Kayaları, Toros Kartalı, Umutsuzlar, 
Yedi Dağın Aslanı, Yedi Belalı Adam.

//radikalboşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Rock Band Logos butarafa: ivor cutler

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları