otarafa: Style Wars (Trailer) butarafa: the onion
UCM imza kampanyası


sn rte türkiye uluslararası ceza mahkemesine taraf olsun!


http://www.ucmk.org.tr/index.php?option=com_wrapper&Itemid=90

Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN,
Başbakan

Bugüne kadar yüzden
fazla ülkenin taraf
olduğu, uluslararası
toplumu ilgilendiren
en ciddi suçları
işleyen kişiler
üzerinde yargı
yetkisine sahip ve
daimi olarak
kurulmuş bulunan
Uluslararası Ceza
Mahkemesi’ne Türkiye
henüz taraf
olmamıştır.

Önümüzdeki dönemde
Hükümetinizin
hedeflerinden
birini, Türkiye'nin,
Roma Statüsü’ne
katılımı olarak
belirleyeceğinizi
umut ediyoruz Aynı
zamanda, 8 Ekim 2004
tarihinde Avrupa
Konseyi
Parlamenterler
Meclisi’nde Roma
Statüsü’nü onaylama
sözünüzü ve Mayıs
2004 tarihinde
yapılan Anayasa
değişikliklerini,
özellikle suçluların
iadesine dair
Anayasa’nın 38.
maddesinde
“Uluslararası Ceza
Divanı’na taraf
olmanın gerektirdiği
yükümlülükler hariç
olmak üzere
vatandaş, suç
sebebiyle yabancı
bir ülkeye
verilemez” şeklinde
yapılan
değişiklikleri de
memnuniyetle
karşılıyoruz ve
Uluslararası Ceza
Mahkemesi’ne taraf
olma konusunda
başlatılan bu
sürecin Hükümetiniz
tarafından takip
edilerek
neticelendirilmesini
talep ediyoruz.

Türkiye'nin,
Uluslararası Ceza
Mahkemesi Roma
Statüsü’nü vakit
geçirmeksizin
onaylamasının,
adaletin, hukukun
üstünlüğünün ve
insan haklarına
saygının
yerleşmesinde önemli
bir adım teşkil
edeceğini belirtmek
isteriz.

Başbakan olarak sizi
ve Hükümetinizi,
Türkiye'nin
Uluslararası Ceza
Mahkemesi’ne taraf
olması için Roma
Statüsü’nü
onaylaması konusunda
adım atmaya ve Hukuk
sistemimizi UCM
Statüsü’nden
kaynaklanan, UCM
Ayrıcalık ve
Bağışıklıklara Dair
Sözleşme’nin de
dahil olduğu
yükümlülüklere
uyumlu hale
getirebilmek
amacıyla TBMM’ne bir
yasa teklifi vermeye
davet ediyoruz.

Saygılarımızla.
Adınız Soyadınız 

Şehir  : 
 
Meslek  : 
E Posta Adresiniz  :

-/- boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Style Wars (Trailer) butarafa: the onion

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları