otarafa: Yeryüzü : Cehennem butarafa: poster art
Münferit


münferit hafriyat 19 ocak kolektifi

19 Ocak
Kolektifi’nden
“Münferit” Bir Eylem

19 Ocak
Kolektifi’nin
“Münferit” başlıklı
projesi 19 Ocak 2008
tarihinde Hafriyat
Karaköy’de açılıyor.
Hrant Dink’in
aramızdan
koparılmasının hemen
ertesinde görsel
sanat alanında
faaliyet gösteren
bir grup, cinayetten
duydukları dehşeti
birbirleriyle
paylaşma gereği
hissederek bir araya
geldi. Yükselen
hoşgörüsüzlük ve
şiddet ortamında
sivil değerleri
korumanın yollarını
aramaya koyuldu.
Zamanla 19 Ocak
Kolektifi adını alan
bu oluşum süreç
içerisinde farklı
ölçeklerde çalışma
ve eylemler
gerçekleştirdi.
“Münferit” ise,
sanatçıların
bireysel imzalarının
ve estetik
arayışlarının
ötesinde Hrant’ın
kaybını geniş bir
perspektiften ele
alacak  görsel bir
proje olarak
şekillendi.

Projenin başlığı
aslında içeriği de
belirleyen anahtar
kelime. Yaşanan
yaralayıcı toplumsal
olayları yapısal
bozukluklarla
ilişkilendirmek
yerine tekil
sapkınlıklar olarak
nitelemeye uğraşan
resmi ağızların
sıkça başvurduğu bir
kavram “münferit”.
Yakın geçmişte
devlet içinde,
bitişiğinde ya da
karşısında
şekillenmiş
örgütlenmeler
tarafından işlenen
suçların yarattığı,
yaratabileceği
infiale set çekme
çabasını yansıtıyor.
İnsanlar
öldürülüyor,
kaybediliyor ya da
yaralanıyor; yani
yaşama hakları
ellerinden alınıyor
ya da tehdit altında
tutuluyor. Fail-i
meçhul cinayetler,
yargısız infazlar,
gözaltında ya da
cezaevinde kayıplar
ve ölümler, örgüt
infazları toplumsal
yaşamın doğal bir
parçası olageldi,
dün vardı, bugün de
oluyor, yarın da
olması kuvvetle
muhtemel.Tekil,
istisnai, süreksiz
durumlar olarak
tanımlanıp kenara
atılan, azımsanan bu
olaylar yanyana
geldiklerinde
ürkütücü bir yığın
oluşturuyor. Hepimiz
gelecekte benzer
olaylara şahit
olacağımızın ve
hatta doğrudan maruz
kalabileceğimizin
farkındalığıyla
yaşıyoruz.
Direnmenin yolu ise
zamanın
unutturuculuğuna
karşı koymaktan,
gözden kaybedilen
şeyleri
hatırlamaktan,
aradaki bağların
izini sürmekten
geçiyor. Bu anlamda
“Münferit” projesi,
yakın tarihimizi
belirleyen 12 Eylül
askeri darbesinden
bu yana, hiç de
münferit olamayacak
çoğunlukta ve
şekillerde canlarını
kaybetmiş,
kaybedilmiş
insanları hatırlama
çağrısında
bulunuyor.

 

9 Şubat’a kadar açık
kalacak proje
hakkında daha fazla
bilgi için:

http://19ocakkolektifi.blogspot.com/


Keywords:münferit hafriyat 19 ocak kolektifi
Kategori: sergi
http://www.birgun.net/bolum-70-haber-57859.html
28/01/2008
Münferit sergi Hafriyat'ta
ERKAN DOGANAY


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Yeryüzü : Cehennem butarafa: poster art

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları