otarafa: egebal egebal butarafa: blind experiment
trt için tasarı

cevap ver  ander   08/04/08

trt yeni tasarı ne yönde kısa tarihçe

şöyle bir haber:

http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/106180/trtde-neler-oluyor-
ne-olmali

Yapılan değişikliklerin kurumu çalışanlar açısından “küçültmeye” yönelik 
olduğu anlaşılıyor. Değişiklik tasarısı 5 maddeden oluşuyor. Tasarının 1. 
maddesi 2954 sayılı yasadaki 16. maddeyi şöyle değiştirmiş: 

“Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu teşkilatı; genel müdür, dört genel müdür 
yardımcısı, hukuk müşavirliği, teftiş kurulu başkanlığı, yayın denetleme 
kurulu başkanlığı ve genel sekreterlik ile televizyon, radyo, haber, dış 
yayınlar, strateji geliştirme, bilgi teknolojileri, stüdyolar ve program iletim 
sistemleri, teknik hizmetler, verici işletmeleri ve muhasebe ve finansman, 
satın alma, insan kaynakları, sosyal hizmetler daire başkanlıklarından 
oluşur. Dairelerin genel müdür yardımcılarına olan bağlantıları genel müdür 
tarafından belirlenir. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun yurtdışı ve taşra 
birimleri ile her seviyedeki teşkilatlanma değişikliği, genel müdürün teklifi ve 
yönetim kurulunun kararı ile yapılır.”

16. maddede yapılan değişiklik, birçok dairenin kaldırılmasını içermektedir. 
Ayrıca, her düzeydeki teşkilat değişikliği genel müdür teklifi, yönetim 
kurulunun onayı ve RTÜK’ün kabulüyle yapılırken, tasarı, genel müdürü ve 
yönetim kurulunu yetkili kılmayı yeterli görmüştür. Kurum, örgüt olarak 
küçültülürken, merkezi yapı güçlendirilmektedir. boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: egebal egebal butarafa: blind experiment

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları