otarafa: Videogum Pitchfork Tv butarafa: killerdrug
lambda'ya polis araması

cevap ver  ghost   09/04/08

......

Şaşırdık mı?
Şaşırmadık. Polisler
Lamdaistanbul Kültür
Merkezi’mize
ellerinde arama
izniyle geldiler.
Neden şaşırmadık?
Çünkü
demokratikleşme
yolunda düşe kalka
yürüyen bir ülkede
mücadele ettiğimizi
biliyoruz. Neden
şaşırmadık? Zaten
var olan hukuk
sisteminde
derneğimize
kapatılma davası
açılmıştı. Neden
şaşırmadık? Çünkü
demokratik haklarına
sahip çıkmak için
örgütlenen herkesin
başına bu gelmiyor
mu zaten?

Aslında itiraf
ediyoruz. Gözlerimiz
yollarda kalmıştı.
Pek çok örgütün
başına gelen bizim
başımıza gelmeyince,
yeterince muhalefet
yapamıyor muyuz,
diye şüpheye
düşmüştük. Özellikle
son bir yıldır
polisin travesti ve
transseksüellere
yönelik hak
ihlallerini takip
ettiğimiz için,
dernek olarak acaba
ne zaman bizim de
başımıza bir hak
ihlali gelecek diye
bekliyorduk.

Geldiler. Ellerinde
arama izniyle. Arama
izinlerinin hukuki
gerekçesi (yani
makul şüphe*)
derneğimize travesti
ve transeksüellerin
geliyor olması idi!
Takip etmişler,
gelen gidene
bakmışlar. Dernek
mekanımıza travesti
ve transseksüellerin
geldiğini görünce
“hah işte burada
fuhuş vardır” diye
kapımızı çalmışlar.
Travesti ve
transseksüel
kadınların var
oluşunu fuhuşa
indirgeyen
zihniyetin varlığına
mı dertlenelim,
travesti ve
transseksüel
kadınlar bir derneğe
gidiyorsa o dernek
için arama izni
çıkarılabilir
sonucuna varabilen
hukuk sistemine mi
yanalım bilemedik!

Öncesinden zahmet
edip, mesai harcayıp
derneğimize kimlerin
gelip gittiğine
bakmalarına gerek
yoktu. Sorsalardı
söylerdik.
Tüzüğümüzü
okusalardı
görürlerdi.
Lambdaistanbul
lezbiyen, gey,
biseksüel, travesti
ve transseksüeller
arası dayanışma
derneğidir; birimize
yapılan hepimize
yapılıyordur bakış
açısıyla birbirimize
sahip çıktığımız
derneğimizdir.
Lambdaistanbul
kendilerine yönelik
nefrete karşı
demokratik mücadele
verme amacıyla
biraraya gelen
travesti ve
transseksüel
kadınların da
derneğidir.

Biz polislerin
gelmesine
şaşırmadık. Onlar da
derneğimize travesti
ve transseksüel
kadınların gelmesine
şaşırmasınlar.
Sokakta şiddet
uygulayarak veya
evlerini basarak var
olma haklarını
gaspettikleri
travesti ve
transseksüeller
örgütleniyorlar.
Örgütlenmeye devam
edecekler.

17 Nisan perşembe
günü saat 10.00’da
Lambdaistanbul’un
kapatılma davasının
yeni bir celsesi
görülecek.
Gideceğiz. Hukuk
sisteminde var
olmaması gereken bu
davaya rağmen,
travesti ve
transseksüel
kadınların sudan
sebeplerle sokaktan
veya evlerinden an
be an gözaltına
alınmalarına rağmen
hakkımızı aramaya
devam edeceğiz.
Derneğimiz de, tıpkı
travesti ve
transeksüel
kadınların evleri
gibi, sudan
sebeplerle verilmiş
mahkeme kararıyla
arandı. Polisler
geldiler ve
geldikleri süre
zarfında danışma
hattımız çalışamadı,
lezbiyen, gey,
biseksüel, travesti
ve transseksüellerin
aileleri için
oluşturduğumuz
komisyonumuz
toplantısını
gerçekleştiremedi.
Derneğimizi terörize
eden,
çalışmalarımızın
aksamasına neden
olan bu kararla
ilgili olarak
hukusal anlamda
hakkımızı arayacağız
ve sonuna kadar
takipçisi olacağız.

Herkes yaşama, var
olma hakkına
sahiptir. Biz de.
Yaşama ve var olma
hakkımıza sahip
çıkacağız.

(*) Adli ve Önleme
Aramaları
Yönetmeliği, Makul
Şüphe:

Madde 6 - Makul
şüphe, hayatın
akışına göre somut
olaylar karşısında
genellikle duyulan
şüphedir. Makul
şüphe, aramanın
yapılacağı zaman,
yer ve ilgili
kişinin veya onunla
birlikte olanların
davranış tutum ve
biçimleri, kolluk
memurunun
taşındığından şüphe
ettiği eşyanın
niteliği gibi
sebepler göz önünde
tutularak
belirlenir. Makul
şüphede, ihbar veya
şikâyeti destekleyen
emarelerin var
olması gerekir.
Belirtilen konularda
şüphenin somut
olgulara dayanması
şarttır. Arama
sonunda belirli bir
şeyin bulunacağını
veya belirli bir
kişinin
yakalanacağını
öngörmeyi gerektiren
somut olgular mevcut
bulunmalıdır.

Lambdaistanbul LGBTT
Dayanışma Derneği

http://www.lambdaistanbul.org/php/main.php?menuID=5&altMenuID=5&icerikID=5001boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Videogum Pitchfork Tv butarafa: killerdrug

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları