otarafa: Konstrukt butarafa: Sucuk Ahmet
GEZiC襤 TAHRAN BiENALi ISTANBUL 'DA

cevap ver  alper   16/05/08

2/5bz serhatk繹ksal amiralighasemi hafriyat dogzstar

( Bant Dergisinden  http://www.divshare.com/image/4395480-617 )
2/5BZ OLARAK DA TANIDIGIMIZ SERHAT KOKSAL ve iRANLI SANATCI AMiRALi 
GHASEMi ' NiN ' KENTSEL KISKANCLIK ' TEMALI 
MUHALiF ,YENiLiKCi ,SINIRSIZ ,GEZ襤Ci VE BAGIMSIZ BiENAL'LERi ' BiENNiAL 
TEHRAN ' 30 MAYIS TARiHiNDE iLK DURAGI OLAN KARAKOY HAFRiYAT ve 
GALATASARAY DOGZSTAR 'DA BASLIYOR .
 
TURKCE , FARSi ,iNGiLiZCE ,FRANSIZCA,  www.biennialtehran.com

30 MAYIS 1inci Uluslararas覺 Gezici Tahran Bienali / Kentsel K覺skan癟l覺k

 Duzenliyenler ; Amirali Ghasemi / Serhat Koksal

Hafriyat Karak繹y A癟覺l覺 : 30 May覺s Cuma 18.00 - 21.00
Tahran Bienali Sergisi 30 May覺s - 6 Temmuz 2008
Haftaaras覺 : 12.00 - 19.00 / Pazartesi Sal覺 Kapal覺
Necatibey Cad. No:79 Karak繹y
 
Dogzstar Galatasaray
Gozel Parti :  30 May覺s Cuma 23.30 - 04.00
Tahran Bienali zel Video Program覺 30 May覺s - 6 Temmuz 2008
Haftaaras覺 : 19.00 - 04.00 / Pazar Kapal覺
Kartal sokak no:3 kat.3 Galatasaray Istanbul
 
video ,ses ,poster ,fotograf ,afis ,cizim ,resim ,cikartma ,kartpostal 
dallarinda
dunyanin heryerinden  500 askin sanatcinin basvurdu .
 
Poster ; http://www.divshare.com/image/4414582-2f3
 
Kurat繹rler Amirali Ghasemi ve Serhat K繹ksal

 

Tahran baka cins bir megaehir . Orta Dou’daki en hareketli sanat 
ortamlar覺ndan birine sahip olduu s繹yleniyor; ehrin kendisi yetersiz toplu 
ta覺ma a覺, n羹fus patlamas覺 krizi ve giderek daha da yay覺lan toplu konut 
inaat覺yla baa 癟覺kmaya 癟al覺覺yor olsa da: hi癟 bir kamu hizmeti g繹t羹rmeden 
etraf覺ndaki k繹y ve kasabalar覺 tek lokmada yutan deneysel bir mimarinin 
ekillendirdii bi癟imsiz bir ehir.

Bu kadar karma覺k –uzmanlara bak覺l覺rsa imdiden kontrol d覺覺na 癟覺km覺- bir 
kentsel durumda Tahran’daki sanat癟覺 birlikleri yar覺-kabilesel bir yakla覺mla 
癟ok say覺da bienal d羹zenlemeye devam ediyorlar. Bunlar覺n y羹zde 95’i 
h羹k羹met sponsorluunda ger癟ekleiyor, bak覺 a癟覺lar覺 ve alanlar覺 da bir 
y覺ldan dierine 180 derece farkl覺l覺k g繹sterebiliyor. Her 癟evrenin kendine 
繹zg羹 t繹renleri var (ressamlar, hattatlar, heykelt覺ralar, vs.) bu da sanat癟覺lar 
aras覺nda var olabilecek herhangi bir dayan覺ma hissini yok etmeye yetiyor. 
Tahran G繹rsel Sanat Festivali, Hat Bienali, Heykel Bienali, izgi Film Bienali, 
襤slam D羹nyas覺 Resim Bienali, Grafik Tasar覺m Bienali, Afi Bienali, ocuk 
Kitab覺 Resimleme Bienali, Resim Bienali ve 襤slam D羹nyas覺 Afi Bienali… liste 
bitmek bilmiyor.

Efsanevi “TAHRAN B襤ENAL襤”nin tarihi 50 sene 繹ncesine dayansa da, 
yukar覺da ad覺 ge癟enlerden biri bile “k羹resel standartlar”a (!) g繹re bienal 
say覺lamaz. Bir sanat癟覺 birlii ge癟enlerde, a癟覺k 癟ar覺 s羹recini ve “j羹ri” 
sistemini kabul edilemez bularak profesyonel anlamda k羹rat繹rl羹羹 
yap覺lacak bir sergi talep etti ve yaklaan Resim Bienali’ne bir boykot 癟ar覺s覺 
yay覺nlad覺. Ancak Tahran’da doru d羹zg羹n bir Tahran Bienali d羹zenlemek 
imkans覺z g繹r羹n羹yor. Dolay覺s覺yla b羹y羹yen ehrimiz ve se癟kinci sanat 癟evresi, 
her y繹nden karl覺 bienaller ve m羹zayedelerle kuat覺lm覺 olmas覺na ramen, 
b繹lgenin “son derece rekabet癟i sanat piyasas覺”n覺n d覺覺nda kalmaya devam 
ediyor. 襤ran’da yaayan ve 癟al覺an b羹y羹k sanat癟覺lar覺m覺z var olmas覺na var 
ama hala kardan pay alam覺yoruz. 襤nsan unu farz etmek zorunda kal覺yor, 
Tahran, kendini k羹lt羹rel turizmin m羹kemmel hedefi olarak sunmakla, dier 
k羹resel ehirler gibi cool bir hava tak覺nmakla, bir yandan uluslararas覺 sanat 
piyasas覺n覺n 羹yelik aidat覺n覺 s繹k羹l羹rken dier yandan da modaya uymak i癟in 
繹n羹ndekini s覺rt覺na basmakla ilgilenmiyor.

 

Dolay覺s覺yla s羹reci k覺sa devre yapt覺r覺p harekete ge癟irmek i癟in, arkada覺m 
Serhat K繹ksal’la –ki k羹resel bienalleme s羹reci konusunda olduk癟a eletirel 
bir tavr覺 var- uzun bir konumadan sonra hareketli bir mini-Tahran 
bienalinin k羹rat繹rl羹羹n羹 yapmaya karar verdik. Mevcut durumdan ikayet 
etmeyi b覺rakmak ve ondan faydalanmak i癟in, aa覺 yukar覺 her yerde 
sunulabilecek ba覺ms覺z, d羹羹k b羹t癟eli, seyyar bir sergiye sahip olmak i癟in, 
herhangi bir ucuz u癟uta nakledilebilmeleri i癟in, orta boy bir valizden daha 
b羹y羹k olmayacak, tercihen 20 kilodan az sanat eserleri/nesneleri/metinler 
ta覺yarak, g繹癟ebeler gibi yolculuk edeceiz.

 

Bu bienalin konusu KENTSEL KISKANLIK, Frans覺zca bal覺覺yla Urban 
Jalousie. Buradaki Jalousie kelimesi Frans覺zca’da hem “k覺skan癟l覺k” hem 
de ''panjur'' anlam覺na geliyor. Panjur, ayn覺 zamanda i癟eriden d覺ar覺s覺n覺n 
g繹r羹nd羹羹 ama d覺ar覺dan i癟erisinin g繹r羹nmedii bir perde; masaya davet 
edilmeden d羹nyada olup biteni g繹zlememize izin veren bir engel. 襤ranl覺 
sanat癟覺lar olarak kendi fikirlerimizi iletmek i癟in tek bir f覺rsat verilmeden 
d羹nyada –kendi 繹z panjurumuzun ( jalousie / jaluzi ) d覺覺nda- olup biten 
hakk覺nda bir fikre sahip olabiliyoruz: son derece siyasallam覺 bir balam 
i癟erisinde kat覺 etnik bir 癟er癟eve



boluklar覺 doldurun


bunlara da g繹z atabilirsiniz:

otarafa: Konstrukt butarafa: Sucuk Ahmet

iletiim - ikayet - kullan覺c覺 s繹zlemesi - gizlilik artlar覺