otarafa: DUBaiSTEP ISTANBUL 15.GOZEL GECELER @ DOGZSTAR 1 KASIM Cumartesi butarafa: form follows function follows form
blogspot blogger


yasak

Bu siteye erişim
mahkeme kararıyla
engellenmiştir.

T.C. Diyarbakır 1.
Sulh Ceza Mahkemesi
20.10.2008 tarih ve
2008/2761 sayılı
kararı gereği bu
siteye erişim
engellenmiştir.

Access to this web
site has been
suspended in
accordance with
decision no:
2008/2761 of T.R.
Diyarbakır 1st
Criminal Court of
Peace.

http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=24+ekim+2008+blogger+a+erisimin+engellenmesi


Keywords:yasak
Kategori: pis işler.
cevap ver  jumbo   25/10/08
http://www.tissad.org.tr/
cevap ver  jumbo   25/10/08
yada dio ki;

sayın türkiye cumhuriyeti milletvekili,

"5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar 
yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun" adı altında çağımıza 
ve bize hiç yakışmayan bir kanun sebebiyle ülkemizde çeşitli internet sitelerine 
erişim engellenmektedir. bu kanun şu anki biçimiyle sadece ülkemizi çağdışı bir 
konuma sürüklemekle kalmamakta, bununla birlikte insan hakları evrensel 
beyannamesinin 11. ve 19. maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.

beyannamenin 11. maddesine göre kişinin suçu ispatlanana kadar suçsuz 
sayılacağı ilkesi, bu kanundaki gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda tedbir 
amaçlı yayın durdurması ile çiğnenmektedir.
yine beyannamenin 11. maddesine göre zanlıya adil dava hakkı tanınmadan 
suçlu ilan edilememesi gerekliliği de bu kanunla ihlal edilmekte, kendini 
savunma hakkı verilmeyen uluslararası siteler de kapatılmaktadır.

yine bu kanun, beyannamenin 19. maddesine göre herkesin sahibi olması 
gereken fikir sahibi olma ve ifade etme hakkı, daha da önemlisi kişinin herhangi 
bir ortamda, kısıtlama olmaksızın bilgi edinme hakkına karşı çıkmaktadır.

bunlardan daha da elim ve vahim olmak üzere, sayın milletvekili, bu kanun 
türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine gelmesine engel olmaktadır. 

işte tüm bu saydığım sebeplerden dolayı, sayın türkiye cumhuriyeti milletvekili, 
bu kanunun iptali için en kısa sürede bir çaba göstermezseniz, ve bu çabanın 
samimiyetine bu yasadan dolayı hicap duyan bir türkiye cumhuriyeti vatandaşı 
olan beni inandırmazsanız bundan sonraki herhangi bir yerel veya genel 
seçimde, size ve varsa temsil ettiğiniz partinize oy vermeyeceğimi ve çevreme 
de bu yönde telkinde bulunacağımı bildiririm.

saygılarımla,
isim soyisim
türkiye cumhuriyeti vatandaşı

mail atılabilecek adresler:

halklailiskiler@chp.org.tr
halklailiskiler@mhp.org.tr
kamer.genc@tbmm.gov.tr
ufukuras@ufukuras.net
ve http://www.tbmm.gov.tr/...lop/owa/e_posta.uye_e_posta adresindeki tüm 
adresler

rivayet odur ki digiturk
marifetiymiş

bu durumda, adnan hoca
kapattırmalarına benzeyen,
5651 hukukuna dahi aykırı
bir uygulama söz konusu
olabilir, kim bilir
http://www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/110319/internete-karsi-adnan-hoca-tum-kapatmalar-hukuka-aykiri

cevap ver  selin   26/10/08
www.sansuresansur.org


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: DUBaiSTEP ISTANBUL 15.GOZEL GECELER @ DOGZSTAR 1 KASIM Cumartesi butarafa: form follows function follows form

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları