otarafa: Astranot  butarafa: lego man
Sorma Neden @ hafriyat karakoy

cevap ver  dide   31/10/08

hafriyat sergi video art karakoy


SORMA NEDEN  / DO
NOT ASK WHY

Sevil Tunaboylu –
Erkin Gören – Çınar
Eslek

Açılış  / Opening  
 15 Kasım Cumartesi,
18.30  - 21.00

15 Kasım – 15 Aralık
 / 15 November – 15
December

Hafriyat Karaköy ,
Necatibey Caddesi
No:79, Karaköy
İletişim / Contact 
  0212 245 31 68
info@art-hafriyat.com
Pazartesi ve salı
günleri kapalıdır.
Closed on every
monday & Tuesday

SORMA NEDEN

Sanat eserleri de,
tıpkı bazı cümleler
gibi, söylemeye
çalıştıkları şeyden
çok daha fazlasını
ifade edebilirler.
Bir yapıta
baktığımız an,
kendimize
yönelttiğimiz bir
soruya dönüştüyse,
cevabı muhakkak yine
o an ile kurduğumuz
bu ilişkide
bulabiliriz. 

“Sorma Neden”, 
sanatın ve diğer
herhangi şeylerin
hesapsızlığı üzerine
yakıştırılmış bir
sergi ismi. Anlamın
genel geçer bir
çıkarımdan ibaret
olamayacağını
bilerek, sizi de
tekrar tekrar
anlamanın tadına
varmaya çağırıyoruz.

Kasım 2008

DO NOT ASK WHY
Sevil Tunaboylu –
Erkin Gören – Çınar
Eslek

Works of art, just
like words, can
express and mean
much more than they
tend to say. If the
moment that we see
the art work turns
into a question,
aimed to ourselves,
the answer must be
found in the
relation between us
and that moment. 
 
"Do Not Ask Why" is
an exhibiton based
on the rashness of
art and other
things. Knowing that
the 'meaning' can't
be only a temporary
inference, we are
inviting you to
enjoy
'understanding' over
and over again. 

Kasım 2008


Keywords:hafriyat sergi video art karakoy
Kategori: tekno


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Astranot  butarafa: lego man

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları