otarafa: Jonathan Haidt butarafa: Thruman Show Syndrome
İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır


İnsan Hakları Ortak
Platformu'nun (İHOP)
"İfade Özgürlüğü
Programı"
çerçevesinde Dr.
Yaman Akdeniz ve Dr.
Kerem Altıparmak
tarafından
hazırlanan İnternet:
Girilmesi Tehlikeli
ve Yasaktır
"Türkiye'de İnternet
İçerik Düzenlemesi
ve Sansüre İlişkin
Eleştirel Bir
Değerlendirme" adlı
kitap yayımlandı.
Kitabın İngilizce ve
Türkçe
versiyonlarını
http://ihop.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=1
adresinden ücretsiz
olarak
indirebilirsiniz.

demişler.


Keywords:internet sansür yasak
Kategori: tekno


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Jonathan Haidt butarafa: Thruman Show Syndrome

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları