otarafa: fütürist:: izmir butarafa: Kayseri'de Hitler'in ruhu için helva dağıttılar
Apçam gile gidecez 

cevap ver  alper   17/02/09

http://www.ankarakulturturizm.gov.tr

ANKARA


------
Memur Kıyafetleri: Ankara'daki memur kıyafetleri; yüksek, orta ve küçük 
dereceli memur kıyafeti olmak üzere üç gruba ayrılır.

Yüksek dereceli memurlar; setre pantollar ile beş cm yüksekliğinde dik veya 
uçları kelebek yakalı gömlekler giyer, yakalara boynun arkasından iliklenen 
hazır uzun kravat veya papyon kravat bağlayıp, bunları mücevherli iğneler 
ile tuttururlar, gömlek ve pantolon üstüne de göğsü kapalı bir yelek 
giyerlerdi. Başlarında kalıplı fes (daha sonra hasırlı fes) ve ellerinde şık bir 
baston bulunurdu.

Orta dereceli memurlar; setre pantol veya ceket pantollar ile kolalı gömlek 
yerine basma işlik giyer ve üzerine işliği örterek şık görünmesi için düz ya 
da pastalı, kolalı patiskadan bir jile takarlardı. Bu jileler üzerine dik veya 
ucu kıvrık kolalı bir yakalık ve beşparmak genişliğinde uçları kıvrık kolalı 
kolluk ile boynun arkasından iliklenen hazır kravat takılır ve üstüne yelek 
giyilirdi. Başlarına da şıllık fesleri denilen feslerden takarlardı.

Küçük dereceli memurların kıyafetleri ise karışıktır. Genellikle elifiye giymekle 
beraber üzerine ceket giyenler de bulunurdu. Başlarında, sarıksız dal fes 
bulunması şarttı.

------


Kalıplaşmış Sözler
Arnının şakından nalladı  Alnının ortasından vurdu
Avrat bizi hicil iddi  Kepaze etti
Ayı oynayalım  Topaç çevirelim
Annacındaki tepe  Karşısındaki tepe
Avrat topuğna kadar pâtiri dudunmuş  Takma saç
Amma da sıkrasın  Hasissin
Avrat beni görünce bürleniyo  Yüzünü örtüyor
Amed herifin kafaya vuru virince deke combalak aşıvirdi  Yere 
yuvarlandı
Apçam gile gidecez  Amcamlara gideceğiz
Bebeğin sormuğunu vir  Mamasını
Börüme bi sümsüm kaktıki  Yumruk vurdu
Bu işte döneklik sende  Sözünde durmadın
Benimi mezeleyon gid de anağı mezele  Benimle alay mı ediyorsun
Boranı bişirdim  Zerdali hoşafı
Badi badi yürüme  Paytak yürümek
Böğön pirşenbe  Bugün perşembe
Bıldır miyva çoodu  Geçen sene meyve çoktu
Vih oğul donduda buydu  Üşüdü
Bebeğin bağırdağını sarıvir  Bebeğin beşiğinin bağlarını bağla
Bi dıkım içivir  Bir yudum içiver
Böğüzde böle olsun  Bu seferde böyle olsun
Böre böre öldü  Bağıra bağıra
Ha yiğenim billorunan bi su vir  Bardakla
Böndüyü doldur da gel  Testinin küçüğü
Bırak şu löhlü herifi  Miskin, pasaklı, amelimanda adamı
Bi cimçik tuz vir  Biraz tuz ver
Bire esikli adamı buğatma  Kadın, adamı kızdırma
Bağın tonçuca geldik  Sınırına
Bebeyi börtü böcek dalamış gaâm  Böcek ısırmış
Bağda tosba yatağı olmuş  Harab olmuş
Bebeğin ediklerini giydirivir  Bebeğin patilerini giydiriver
Bebeğin çentesine elif çüzünü koyvir  Okul çantasına alfabesini koyuver
Mürdük kıza da çintisi pek yakışmış  Güzel kıza da entarisi pek yakışmış
Iramazanda adamın gavsarası dar olur  Ramazanda insanın asabı bozuk 
olur
Gel hele iki yarenlik idelim  Şundan bundan konuşalım
Oh yavrum buğatma  Yaramazlık yapma
Ezzadı kınalı  Mazisi temiz
Vih! Oğul o ne şekil yarenlik  Ne biçim lâf
Hatıp çayı'na esbaba gidecez  Çamaşıra gideceğiz
Hayatdaki gambakları toplayıvir  Avludaki ağaç parçalarını topla
Sen o işe kulağasma  O işe aldırma
Pişin pişin paramı saydın  Peşin, peşin
Gicikme aşama ir gel  Geç kalma erken gel
Tökeşledi neyseki düşmedi  Tökezledi fakat düşmedi
Halhalları ireğin isteyo  Bilezikleri epotik, karşılık istiyor
Esbabı iyi çitile  Çamaşırı iyice ov
Eyşinin İsmaile tava virdim  Ekşinin İsmail'e pişirmek için Ankara tavası 
verdim
Lan memet çikta hot oynayalım  Bir çeşit oyun
O iş gali tavsadı  O iş artık gevşedi
Aplan gilden saplıyı alda gel  Çamaşır ve pekmez kazanlarını boşaltmak 
için kullanılan uzun saplı tas
Şu kızda pek başangı  Kendi başına iş yapan
Başlık bozmıya gidiyoz  Düğün hazırlığı için çarşıya çıkma
Gasap lömen apçağa vardakara dikişinden siyerlik virsin  Yağsız 
tarafından pirzola
Aşama halam gile sübüre yimiye gidecez  Su böreği
Guşenedeki tamtak tiridini getir  Tenceredeki tiriti getir
Tabahna camiinin yanında da ki
Seyid Memedin böründeki ev  Tabakhane camiinin yanındaki
Kuşları taşlayıpda yaynıkdırma  Kuşları ürkütme
Bu aşam sıra Haceli gilde  Gezme sırası Hacı Ali'lerde
Böğözlük af ittim bidaya karışmam  Bu sefer af ettim öbür sefere
Ana kı şi gile gitmiyecez mi yiz  Anneciğim... lere gitmeyecek miyiz
Gusulhaneye nalilleri koyuvir  Banyoya takunyaları koyuver
Amanın pek gıyımsız  Çok hasis
İki kakaç bastırmayı unutma  İki hevenk pastırma
Dedeğen şipleklerini getir  Dedenin terliklerini getir
Bölede çikin gız görmedim  Böyle çirkin kız görmedim
Dılacanlığının sonu bu işte  Yaramazlığın sonu bu
Maşabadaki suyu serpivir  Maşrapadaki suyu döküver
Gostak gostak yürüyüşüne bak  Kasıla kasıla
Bostan gümelesine gidiyom  Bostan kulübesi
İce çıbırladı  Parasız kalma
Irza hocanın uşakları  Rıza hocanın çocukları
Zarları bıdılayıviriyo  Önüne atmak
Zıbarmıyasıca uyumadı gitti  Sızmak, donup kalma
İlin köydeki gettekini karıştırma  Onu bunu karıştırma
İle güne karşı ne diyelim şimdi  Dosta düşmana karşı
İvil ivil işçimen gız  Hamarat
Gızım zevzek zevzek konuşup durma  Boşyere, fuzuli, aslı yok
Maççalı herif  Sırnaşık
Kâtibi Adilden senet vir  Noter
Şehremanetine kâtip mi oldun  Belediye
Kapama küpeciği gibi oturuvidi  Orta yere oturmak
Vih! ool! hiriminen hiç iddin  Berbat ettin
Mücüleden cara dakımını alıvir  Çekmeceden ağızlığa alıver
Işmar idip durma  Gözle işaret
Tizem gile ezaya gidecez  Teyzemlere baş sağlığına gideceğiz
Paytoncu kıramçıyı şaklatdı  Kamçı
Zarzavatı desdimala çıkılayıvir  Sebzeleri mendile koyuver
Ana kı sırtım gidişiyo  Anne sırtım kaşınıyor
Zigahdan ünleyivir  Balkondan sesleniver
Ökelekli delikanlı  Yakışıklı
Iccak ıccak içivir  Sıcak
Esbabı da pek ehnezimiş  Elbisesi eskimiş
Urganı uç uça ulayivir  Ekleyiver
Herif gine işi mışırgılı bıraktı 

Şüpheli
İbram dayı da emme honutmuş ha!  İhtiyarlamış
Bebenin başindaki gogak dökülmedi  Yeni doğan çocuğun başındaki deri
Lan oğaçça dur farçalma  Uslu otur
İlâhi bennen ağrınamaz ol  Benimle uğraşma
Nedi beni yüksünüyon sen  Neden beni çekemiyorsun
Hiyarın köresini al tılkışımını alma  Hıyarın tazesini al buruşmuşunu 
alma
Küntük giz maşallah bek tatlı  Kısa boylu şişman


Keywords:ankara angara
Kategori: pis işler.


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: fütürist:: izmir butarafa: Kayseri'de Hitler'in ruhu için helva dağıttılar

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları