otarafa: community is not only a burden but also a joy butarafa: devrimci adalet
“Hizmet Ticareti Anlaşması” (Trade in Services Agreement-TISA) @wikileaks

cevap ver  yalanbenim   19/06/14

pis işler

http://wikileaks.org/tisa-financial/

http://t24.com.tr/haber/wikileaks-sizdirdi-iste-gizli-ticaret-gorusmelerinin-tam-metni,261704

http://t24.com.tr/files/wikileaks-secret-tisa-financial-annex.pdf

Ekonomi Bakanlığı’nın TISA açıklaması

Müzakere katılımcısı ülkeler, anlaşmanın taslak metinlerini ulusal kamuoylarıyla paylaşmasa da Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’nin TISA sürecine katılım nedenlerini ve amaçlarını resmi internet sitesinde açıkladı. İlgili açıklamanın bir kısmı şöyle:

“Hizmetlerin pek çok ülkenin milli gelirindeki payı son on yılda düzenli biçimde artmıştır. Hizmet sektörleri günümüzde dünya gayri safi milli gelirinin üçte ikisini oluşturmaktadır. Benzer eğilim Türkiye ekonomisinde de kendisini göstermektedir. 2012 yılında hizmetler gayrisafi milli hâsılamızın yüzde 63’ünü, istihdamın yüzde 58’ini oluşturmuş ve 14 milyonu aşkın kişiye iş imkânı sağlamıştır. Yurt içinde en çok istihdam yaratan hizmet sektörleri arasında toptan ve perakende dağıtım hizmetleri, inşaat ile finansal ve sigortacılık hizmetleri başı çekmektedir.

Uluslararası hizmet ticaretine yönelik ülkemiz pozisyonu; hizmet üreticilerimize yeni pazara giriş olanakları yaratılacak şekilde aşamalı liberalizasyon ve bu sayede istihdama ve ekonomik gelişmişliğe katkı sağlamak çerçevesinde şekillenmektedir.

Söz konusu müzakereler kapsamında da ülke olarak temel önceliklerimiz; hizmet sektörlerinde yeni pazara giriş olanaklarının yaratılması, rekabetçi piyasa koşullarının tesisini sağlayacak düzenleyici kuralların oluşturulması ve hizmet sunabilmek için elzem olan geçici dolaşımının kolaylaştırılmasıdır.

Özellikle gerçek kişilerin geçici dolaşımı çerçevesinde; keyfi ve şeffaf olmayan vize uygulamaları maalesef bazı DTÖ üyeleri tarafından engelleme olarak kullanılmakta ve ülkemiz dâhil GYÜ’lerin gelişmiş ülkelerdeki mevcut pazar açılımlarından dahi yararlanamamasına neden olmaktadır. Bahse konu asimetrik durum düzeltilmedikçe, hizmetlerin serbest dolaşımından bahsedilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir. 4 nolu hizmet sunum biçimi olarak tanımlanan geçici dolaşım alanında DTÖ kurallarının keyfi uygulamaları önlemekte yetersiz kaldığı değerlendirilmektedir. Ülkemizce, çoklu hizmet ticareti müzakereleri anılan yetersizliği giderecek bir platform olarak görülmekte ve bu kapsamda ülke olarak şeffaf kurallar geliştirilmesi ve rekabeti önleyici uygulamaların önüne geçilmesi için öneriler sunulmaktadır. Gerçek kişi hizmet sunucularının geçici dolaşımına yönelik düzenlemeler yapılmadığı müddetçe bahse konu girişimin çok taraflılaştırılmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.”

(açıklamamış aslında, 2013 temmuzda bir dosyadan...)
http://www.ekonomi.gov.tr/upload/32ABE1F6-B60F-4042-4AF05E1134D83894/3.çok tarafli ticaret müzakereleri-dto-24.7.2013.doc


Keywords:pis işler
Kategori: pis işler.


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: community is not only a burden but also a joy butarafa: devrimci adalet

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları