otarafa: Dentan Artist Trading Cards butarafa: 1. Uluslararası Yoğurt Festivali
bebek foklari kurtaralim

cevap ver  baNG   08/09/05

sevgii arkadaslar,
2003-2005 yýllarý
arasýnda, Kanada'da
yapýlan "dünyanýn en
büyük deniz memelisi
katliamýnda", daha birkaç
haftalýkken, sadece
kürkleri için,
annelerinin gözleri
önünde kafataslarý
sopalarla parçalanarak ve
daha can vermeden
derileri yüzülerek yok
edilen "bebek fok" sayýsý
925.109.

Dünya çapýnda baþlatýlan
"Kanada ürünleri"
boykotuna raðmen, Kanada
Hükümeti 2006 yýlýnda
yapýlacak av için kotayý
sonbaharda açýklayacak.
Konuþulan rakam 350.000
bebek fok.

Türkiye Gönüllüsü
olduðumuz Sea Shepherd
Conservation Society'nin
baþlattýðý "Uluslararasý
Ýmza Kampanyasý"nýn
internet versiyonu,
"Foklar.Gen.Tr ve
Seals.Gen.Tr" tarafýndan
yönetilecek ve toplanan
imzalar, Sea Shepherd
Conservation Society ve
tarafýmýzdan gerekli tüm
bakanlýk ve
büyükelçiliklere
ulaþtýrýlacak.


Yok edilen bizim
dünyamýz, bizim
ekosistemimiz, bizim
canlýlarýmýz...

Sonbahara fazla vaktimiz
kalmadý...


[www.foklar.gen.tr]

IMZA KAMPANYASINA
KATILMAK ICIN ALTTAKI
LINKI TIKLAYIN
http://www.foklar.gen.tr/imza/gbook.php?a=sign


Kategori: diger


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: Dentan Artist Trading Cards butarafa: 1. Uluslararası Yoğurt Festivali

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları