otarafa: short circuit butarafa: cuddle parties
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu

cevap ver  koraylankoray   09/02/06

xxx

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bir erkek 
dergisinde yer alan yazı ve fotoğrafların 18 yaşından küçük 
çocukların "maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak" nitelikte olduğu 
sonucuna vardı.
      Bu nedenle derginin kapağına "Küçüklere zararlıdır" damgası basılacak, 
dergi açık sergilerde satılamayacak ve dükkanlarda teşhir edilemeyecek.
      Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun konuya 
ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
      Kurul, "BOXER" adlı derginin Ocak 2006 tarihli 19. sayısını, "X Large" 
adlı ilavesini ve 54 adet oyun kağıdını incelemeye aldı.
      Dergide yer alan yazı ve fotoğrafların 18 yaşından küçük 
çocukların "maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak" nitelikte olduğuna 
karar veren Kurul, bu nedenle söz konusu derginin 1117 sayılı Kanun'un 
3266 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına 
oybirliği ile karar verdi.
      Kanun'un söz konusu maddesine göre, kurulca tetkik edilerek küçükler 
için muzır olduğuna karar verilmiş basılmış eserlerin sahiplerine, sorumlu 
müdürlerine ve telif hakkı sahiplerine, basılmış eserlerin küçüklerin 
maneviyatına muzır olduğu tebliğ edilecek.
      Kanun'a göre, tebligat üzerine eser sahipleri, telif hakkı sahipleri ve 
sorumlu müdürler, ellerinde mevcut eserlerin ön kapaklarına "Küçüklere 
zararlıdır" damga veya işaretini basmak zorunda olacak. "Küçüklere 
zararlıdır" ibaresinin herkesin kolayca görüp okuyabileceği şekil ve 
büyüklükte yazılması gerekecek.
      Bu suretle damgalanan eserler; açık sergilerde ve seyyar müvezziler 
tarafından satılamayacak, dükkanlarda, camekanlarda ve benzeri yerlerde 
teşhir edilemeyecek, bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette 
nakledilemeyecek ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul 
edilemeyecek.
      Söz konusu dergi, ilan edilemeyecek, satışı için reklam ve propaganda 
yapılamayacak. Para karşılığı veya parasız küçüklere gösterilemeyecek, 
verilemeyecek ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamayacak.


Keywords:xxx
Kategori: diger


boşlukları doldurun


bunlara da göz atabilirsiniz:

otarafa: short circuit butarafa: cuddle parties

iletişim - şikayet - kullanıcı sözleşmesi - gizlilik şartları